فروخته شدتومان سفارش محصول
 • مشخصات فنی
 • نظرات کاربران
 • تفنگ اسنایپر ۱۲۵ نیتروپیستون در حد آک

  تفنگ

  تفنگ

  تفنگ

  تفنگ

  تفنگ

  تفنگ

  تفنگ

  تفنگ

   

  تفنگ

  فروخته شد

  تاریخ تحویل و تست ۹۳٫۱۱٫۳     تاریخ فروش ۹۳٫۱۱٫۱۸